6 Aralık 2012 Perşembe

mü'minlerin yolu

Abdullah İbn Mes'ud (radiyallahu anhu) derdi ki:
" Ey insanlar..!
Sizden kim bir sünneti -yolu- izleyecekse, ölenlerin yolunu izlesin. Zira hayatta olanların fitneye uğramasından emin olunmaz. Onlar Allah'ın Rasul'ünün (salallahu aleyhi ve sellem) ashabıdır.Onlar; bu ümmetin kalben en temiz olanları,ilmen en derin olanları ve yapmacıklıkta en az olanlarıydı.
Onlar öyle bir kavimdi ki; Allah, onları Rasulü'nün(salallahu aleyhi ve sellem) dostluğu ve dininin ikame edilmesi için seçti ve onları kendilerinden sonra  gelenlere üstün kıldı. Öyleyse siz de onların faziletlerini bilin ve onların izine uyun onların ahlaklarından ve üzerinde oldukları dine güç yetirebildiğiniz kadar uyun! Bilin ki onlar dosdoğru bir hidayet üzereydiler.."
İbn Abdilber, Camiu Beyani'l-İlmi ve Fadlihi: c.2,s.97
İbn Teymiyye, Der'u Tearudi'l-Akli ve'n-Nakl:c.5,s.69

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum