5 Şubat 2012 Pazar

Çeçen müslümanın iadesine sessiz kalmayalım!

12.26.1975 doğumlu Çeçen uyruklu EMILKHAN SADAEV İşgalci Rusya’ya iade edilmek üzere.
Günlerdir, İnsan Hakları Örgütleri ve Kafkasyalı Müslümanlar başta İsveç ve Avusturya olmak üzere pekçok ülkede protestolar gerçekleştiriyorlar.
Aşağıdaki mektubu, İsveç Başbakanı ve İsveç Konsolosluğu’na göndererek kardeşimizin iadesini engelleyelim.
Mektubun Türkçesini aşağıdaki e-maile gönderebilirsiniz:
generalkonsulat.istanbul@foreign.ministry.se
Mektubun Türkçesi (İsveç İstanbul Konsolosluğu’na hitaben)
EMILKHAN SADAEV’E ÖZGÜRLÜK!
1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan, bildiğiniz gibi 1994 yılında Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiştir. İşgal 400 bin Rus askeri tarafından gerçekleştirilmiş ve Rusya SSCB’nin dağılması sonrası, Çeçenistan’ı yeniden ilhak ederek topraklarına katmış; fakat Rusya’ya karşı direniş devam etmiştir. Halen düşük yoğunluklu olarak devam eden savaş boyunca 40 bini çocuk 200 bin sivil hayatını kaybetmiştir. Şu anda başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 250 bin kadar Kafkasyalı mülteci bulunmaktadır.
Daha önce Azerbaycan’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne iltica başvurusunda bulunarak mülteci statüsü alan (BM İltica No: 5712) 12.26.1975 doğumlu EMILKHAN SADAEV İsveç’e sığınmış bulunmaktadır. İsveç, ülkesinde yaşanan savaş ve insan hakları ihlalleri sebebiyle kendisine sığınmış olan kişileri korumakla yükümlüdür. 1951 tarihinde imzalanan ve İsveç’in de taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesinde: “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (“refouler”) etmeyecektir” denilerek mültecilerin özgürlüklerini tehdit eden ülkelere iadelerini imkansız kılmıştır.
Rusya’nın, Kafkasya’daki insan hakları sicilinin kabarık olduğu;  Gazeteci ve insan hakları aktivisti Anna Stepanovna Politkovskaya ve Rusya’da faaliyet yürüten İnsan Hakları Örgütü Memorial’ın çalışanı Natalya Khusainovna Estemirova cinayetleriyle de sabittir.
Rusya’nın sadece kendi topraklarında değil, dünyanın farklı ülkelerinde işlenen  benzeri cinayetlerin arkasında olduğu konusunda güçlü deliler mevcuttur. Son olarak, Türkiye’de 16.09.2011 tarihinde 3 Çeçen sığınmacıya yönelik gerçekleştirilen cinayetlerde de Rus Gizli Servisi’nin izleri bulunmuştur.
Kendi ülkesi dışında bu tarz siyasi cinayetlerin arkasında olduğu bilinen bir ülkeye, bir siyasi sığınmacının iade edilmesi halinde başına gelebilecek tüm olumsuz durumdan gönderecek ülkenin mesul tutulacağı açıktır. İsveç Hükümeti’nden, yukarıda belirttiğimiz hususları dikkate alarak EMILKHAN SADAEV’in iadesini durdurması çağrımızı ifade ediyoruz.
—————————————————————————————————–
Mektubun İngilizcesi (İsveç Başbakanı’na hitaben)
Sir Fredrik Reinfeldt,
Prime Minister of Sweden
Chechnya which has declared its independence in 1991 was invaded by Russia Federation in 1994. The occupation initiated by 400 thousand Russian soldiers and Russia included Chechnya to its lands by invasion after the collapse of USSR. But the resistance against Russia continued since then. During the clashes which have been continuing until now Russian army have killed 200 thousand innocent civilians including 40 thousand children. Today there are 250 thousand Caucasian in different countries mainly European.
Sweden is responsible with the security of the people immigrated to its authorities and living inside its souls because of human rights violations. This right is secured by the Geneva Convention signed in 1951 to which Sweden has a sign on. Here is the 33rd article of the convention: No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
This rule prevents any country to give the refugees to any country which has a possibility to threat their freedom. Its clear that Russia has not a good history in human rights and this can be understood from the murders of Anna Stepanovna Politkovskayathe journalist and Human Rights Activist and Natalya Khusainovna Estemirova working on behalf of Memorial Human Right Organization. There are obvious proofs that Russia is not only behind the murders in its lands  but also responsible and behind the murders in different countries. Recently some proofs found about the Russian Secret Service’s interference in the murders of 3 Chechen immigrants in Turkey in 16.09.2011.
Its clear that the state that repatriate a person will be responsible for any negative consequences related to the refugee if he/she is repatriated to a country which is known to be behind the killings and assassinations in the other countries. We repeat our call to the Sweden government to consider the matter seriously and to stop the repatriation process of EMILKHAN SADAEV.
İngilizce mektubu aşağıdaki linke e-posta ile gönderebilirsiniz:
http://www.sweden.gov.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70244&m=popup&l=en

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum